Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 20.02.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25379

Bakanlık Adı

Bakanlık Adı

:

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Tebliğin Adı                 

:

Kimyevi Gübre Denetimleri Sırasında Alınacak Numunelerin Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuarları ile Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2004/6)

Tebliğ No

:

2004/6

R. Gazete Tarihi

:

20/2/2004

R. Gazete Sayısı

:

25379

 

KİMYEVİ GÜBRE DENETİMLERİ SIRASINDA ALINACAK NUMUNELERİN

ANALİZLERİNİN YAPTIRILACAĞI ANALİZ VE REFERANS KURUM

LABORATUARLARI İLE ANALİZ ÜCRETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2004/6)

 

 Analiz Kuruluşları

Madde 1- 25.04.2002 tarihli ve 24736 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği gereği yapılacak piyasa ve şikayet denetimleri sırasında alınacak olan numuneler: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi /ANKARA, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi /ERZURUM, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi /KONYA, Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi /ESKİŞEHİR, Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi /HATAY, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi /İZMİR, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi /SAMSUN, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü /İÇEL, Narenciye ve Seracılık Araştırma Enstitüsü /ANTALYA, Zeytincilik Araştırma Enstitüsü /İZMİR, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Şanlıurfa ve Tokat Araştırma Enstitüleri, Kırklareli Atatürk Araştırma Enstitüleri ile Ankara Toprak Gübre Araştırma Enstitüsü, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş./ANKARA, Tariş /İZMİR, Laben Toprak Yaprak ve Kimyasal Analiz Laboratuarı /ANTALYA laboratuarlarında analiz ettirilecektir.

Çalışmalar esnasında uyulacak usul ve esaslar, analiz kuruluşları ile Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile belirlenmiştir.

Referans Kuruluşlar

Madde 2- Türk Standartları Enstitüsü Laboratuarları ile bu kurumdan yeterlilik belgesi almış olan Gübretaş /İZMİT Laboratuarları referans kuruluş olarak belirlenmiştir.

Analiz Ücretlerinin Ödenmesi

Madde 3- Deney ve referans kuruluşları, analiz ücretlerine ilişkin faturalarını, numunelerin teslim tarihinde geçerli olan ücretler üzerinden ilgili Bakanlık İl Müdürlüğü adına düzenlenir.

Ödemeler, düzenlenen faturaların ilgili Bakanlık İl Müdürlüğüne bir üst yazı ile teslim edilmesinden itibaren 10 gün içinde, analiz veya referans kuruluşunun mevcut veya yeni açılacak hesabına havale edilerek yapılır.

Analiz Ücretleri

Madde 4- Piyasa ve şikayet denetimleri esnasında alınacak numuneler için ekli listede belirtilen ücretler ödenecektir. Analiz kurumları belirlenen fiyatların altında fiyat talep edebilirler.

Yürürlük

Madde 5- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 6- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

KİMYEVİ GÜBRE DENETİM YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE YAPTIRILACAK

ANALİZLERDE 2004 YILI İÇİN GEÇERLİ OLAN ANALİZ VE

REFERANS KURUM ÜCRETLERİ

 KATI GÜBRE ANALİZLERİ

2004 YILI

Analiz Kurum Ücretleri

Referans Kurum Ücretleri

Rutubet

14.000.000

17.000.000

Serbest Asitlik

14.000.000

17.000.000

Total Azot

72.000.000

78.000.000

Amonyum Azotu

42.000.000

50.000.000

Nitrat Azotu

42.000.000

50.000.000

Üre Azotu

42.000.000

50.000.000

Biüre

35.000.000

39.000.000

Total Fosfor

35.000.000

39.000.000

Suda Erir Fosfor

35.000.000

39.000.000

Sitratta Erir Fosfor

35.000.000

39.000.000

Suda Erir Potasyum

45.000.000

50.000.000

Elek Anlz. (4-5 fraksiyon)

11.000.000

13.000.000

Özgül Ağırlık

11.000.000

13.000.000

Klorür

28.000.000

30.000.000

Mikroelement

72.000.000

78.000.000

Şellat

45.000.000

50.000.000

SIVI GÜBRE ANALİZLERİ

 

 

Total Azot

72.000.000

78.000.000

Amonyum Azotu

42.000.000

50.000.000

Nitrat Azotu

42.000.000

50.000.000

Üre Azotu

42.000.000

50.000.000

Fosfor

28.000.000

30.000.000

Potasyum

45.000.000

50.000.000

Kalsiyum

28.000.000

30.000.000

Magnezyum

72.000.000

78.000.000

Sodyum

72.000.000

78.000.000

Demir

72.000.000

78.000.000

Çinko

72.000.000

78.000.000

Mangan

72.000.000

78.000.000

Molibden

72.000.000

78.000.000

Bor

28.000.000

30.000.000

PH

7.000.000

10.000.000

Yoğunluk

11.000.000

13.000.000

Şellat (Her biri)

45.000.000

50.000.000

 NOT:Fiyatlara KDV dahil değildir.

Sayfa

 

Sayfa