Yazdır 
KİMYEVİ VE ORGANİK GÜBRE PİYASA VE ŞİKAYET DENETİMİ İÇİN ALINACAK NUMUNELERİN ANALİZLERİNİN YAPTIRILACAĞI ANALİZ VE REFERANS K

KİMYEVİ VE ORGANİK GÜBRE PİYASA VE ŞİKAYET DENETİMİ İÇİN ALINACAK NUMUNELERİN ANALİZLERİNİN YAPTIRILACAĞI ANALİZ VE REFERANS KURUM LABORATUVARLARI İLE ANALİZ ÜCRETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞNO: 2008/12)

 

             Kimyevi gübre analiz kuruluşları

             MADDE 1 – (1) 25/4/2002 tarihli ve 24736 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği gereği, piyasa ve şikayet denetimleri sırasında alınacak olan kimyevi gübre numuneleri; Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi/ANKARA, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi/Erzurum, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi/İZMİR, Gazi Osman Paşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi/Tokat, Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi/HATAY, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi/TEKİRDAĞ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi/SAMSUN, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi/KONYA, Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi/ANKARA,  Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi/ADANA, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü/MERSİN, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü/YALOVA, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü/ANTALYA,  Zeytincilik Araştırma Enstitüsü/İZMİR, Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü/ANKARA, Atatürk Toprak Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü/KIRKLARELİ, Toprak Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü/KONYA, Toprak Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü/Menemen-İZMİR, Toprak Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü/TOKAT, GAP Toprak Su Kaynakları ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü/ŞANLIURFA, Manisa Valiliği Vali Ecemiş Toprak, Yaprak ve Su Analiz Laboratuarı, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş./ANKARA, Tariş/İZMİR, Laben Laboratuvar Endüstrisi Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti./ANTALYA, Ekmekçioğulları Metal ve Kimya Sanayi Tic. A.Ş./ÇORUM,  Konya Ticaret Borsası Gıda Kalite Kontrol Laboratuarı/KONYA, Düzen Norwest Çevre Sağlık Hizmetleri Eğitim Danışmanlık Tic.A.Ş./ANKARA, Doktolab Tarım Araştırma San. ve Tic. A.Ş./ANTALYA  laboratuvarlarında analiz ettirilecektir.

             Organik gübre analiz kuruluşları

             MADDE 2 – (1) 4/5/2004 tarihli ve 25452 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral, Özel, Mikrobiyal ve Enzim İçerikli Organik Gübreler ile Toprak Düzenleyicilerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Piyasaya Arzı ve Denetimine Dair Yönetmelik gereği, piyasa ve şikayet denetimleri sırasında alınacak olan organik gübre numuneleri; Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi/ANKARA, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi/ERZURUM, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi/İZMİR, Gazi Osman Paşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi/TOKAT, Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi/HATAY, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi/TEKİRDAĞ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi/SAMSUN, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi/KONYA, Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi/ADANA, Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü/ANKARA, Atatürk Toprak Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü/KIRKLARELİ, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü/ANTALYA, GAP Toprak Su Kaynakları ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü/ŞANLIURFA, Zeytincilik Araştırma Enstitüsü/İZMİR, Manisa Valiliği Vali Ecemiş Toprak, Yaprak ve Su Analiz Laboratuarı, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş./ANKARA, Tariş/İZMİR, Laben Laboratuvar Endüstrisi Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti./ANTALYA, Ekmekçioğulları Metal ve Kimya Sanayi Tic. A.Ş./ÇORUM,  Konya Ticaret Borsası Gıda Kalite Kontrol Laboratuarı/KONYA, Düzen Norwest Çevre Sağlık Hizmetleri Eğitim Danışmanlık Tic.A.Ş./ANKARA, Doktolab Tarım Araştırma San. ve Tic. A.Ş./ANTALYA laboratuvarlarında analiz ettirilecektir.

             (2) Piyasa ve şikâyet denetimleri sırasında alınacak kimyevi ve organik gübre numunelerinin analiz çalışmalarında uyulacak usul ve esaslar, analiz kuruluşları ile Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü arasında imzalanan bir protokol ile belirlenmiştir.

             Kimyevi gübre referans kuruluşlar

             MADDE 3 – (1) Piyasa ve şikâyet denetimleri sırasında alınan kimyevi gübre numunelerinin analiz sonuçlarına itiraz edilmesi halinde; Türk Standartları Enstitüsü Laboratuvarları ile bu kurumdan yeterlilik belgesi almış olan Gübretaş /İZMİT Laboratuvarı referans kuruluş olarak belirlenmiştir.

             Organik gübre referans kuruluşlar

             MADDE 4 – (1) Piyasa ve şikâyet denetimleri sırasında alınan organik gübre numunelerinin analiz sonuçlarına itiraz edilmesi halinde; 6968 Sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununa tabi hastalıklar yönünden Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü /ANKARA, sağlık parametreleri yönünden Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı /ANKARA, diğer parametreler yönünden de Türk Standartları Enstitüsü Laboratuvarları referans kuruluş olarak belirlenmiştir.

             Analiz ücretleri

             MADDE 5 – (1) Piyasa ve şikâyet denetimleri esnasında alınacak kimyevi ve organik gübre numunelerinin analizi için analiz ve referans kuruluşuna ekli listede belirtilen ücretler üzerinden ödeme yapılır. Analiz ve referans kurumları belirlenen fiyatların altında fiyat talep edebilir ancak, üzerinde bir fiyat talep edemezler.

             Analiz ücretlerinin ödenmesi

             MADDE 6 – (1) Deney ve referans kuruluşları tarafından, analiz ücretlerine ilişkin faturalar, numunelerin teslim tarihinde geçerli olan ücretler üzerinden ilgili Bakanlık İl Müdürlüğü adına düzenlenir. Ödemeler, düzenlenen faturaların ilgili Bakanlık İl Müdürlüğüne bir üst yazı ile teslim edilmesinden itibaren 30 gün içinde Bakanlık İl Müdürlüğü tarafından analiz ve referans kuruluşunun mevcut veya yeni açılacak hesabına havale edilir.

             Yürürlük

             MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

 

KİMYEVİ GÜBRE DENETİM YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE

YAPTIRILACAK ANALİZLERDE 2008 YILI İÇİN GEÇERLİ

OLAN ANALİZ VE REFERANS KURUM ÜCRETLERİ

 

                                                                                                       2008 YILI

                                                                              ANALİZ KURUM        REFERANS KURUM

             KATI GÜBRE ANALİZLERİ                   ÜCRETİ (YTL)               ÜCRETİ (YTL)

             Rutubet                                                                 17                                     20

             Serbest Asitlik                                                      17                                     20

             Total Azot                                                            81                                     88

             Amonyum Azot                                                   49                                     57    

             Nitrat Azotu                                                         49                                     57

             Üre Azotu                                                             49                                     57

             Biüre                                                                     40                                     44

             Total Fosfor (P2O5)                                             40                                     44

             Suda Erir Fosfor                                                    40                                     44

             Sitratta Erir Fosfor                                                40                                     44

             Suda Erir Potasyum                                              51                                     57

             Kalsiyum                                                              30                                     32

             Magnezyum                                                          79                                     86

             Kükürt                                                                  52                                     57

             Sodyum                                                                 79                                     86

             Elek Analizi (4-5 fraksiyon)                                 14                                     17

             Özgül Ağırlık                                                        14                                     17

             Klorür                                                                   32                                     34

             Mikroelement                                                       81                                     88

             Şelat (Her biri)                                                      51                                     57

            

             SIVI GÜBRE ANALİZLERİ

 

             Total Azot                                                            81                                     88

             Amonyum Azot                                                   49                                     57

             Nitrat Azotu                                                         49                                     57

             Üre Azotu                                                             49                                     57

             Fosfor                                                                   32                                     34

             Potasyum                                                              51                                     57

             Kalsiyum                                                              32                                     34

             Magnezyum                                                          81                                     88

             Kükürt                                                                  54                                     59

             Sodyum                                                                 81                                     88

             Demir                                                                    81                                     88

             Çinko                                                                    81                                     88

             Mangan                                                                 81                                     88

             Bakır                                                                     81                                     88

             Molibden                                                              81                                     88

             Bor                                                                        32                                     34

             PH                                                                         12                                     12

             Yoğunluk                                                               17                                     17

             Şelat  (Her biri)                                                     51                                     57

 

 

                                                                                                        2008 YILI

             SADECE KATI ORGANİK                                

             GÜBRELER İÇİN YAPILACAK           ANALİZ KURUM        REFERANS KURUM

             ANALİZLER                                             ÜCRETİ (YTL)               ÜCRETİ (YTL)

             Tuzluluk                                                               17                                     22

             Organik Madde Tayini                                         44                                     54

             Organik Azot Tayini                                            64                                     76

             Toplam (Humik+Fulvik) Asit Tayini                  81                                     86

             Serbest Aminoasit Tayini                                    135                                   162

             Enzim Aktivitesi ve Vitamin Tayini                     81                                    108

             Ağır Metal Analizi (Herbiri)                                 64                                     76

             Arsenik Analizi                                                     86                                     98

             Bakteri Sayımı                                                      44                                     45

             Clostridium Perfringens Sayımı                            49                                     50

             Maya ve Küf Sayımı                                            44                                     45

             Staphyloccus Aureus Sayımı                                54                                     60

             Salmonella Sayımı                                                 54                                     60

             Toplam Aerobik Mezofilik Bakteri Sayımı          44                                     45

 

             SADECE SIVI ORGANİK

             GÜBRELER İÇİN YAPILACAK

             ANALİZLER

 

             Tuzluluk                                                               17                                     22

             Organik Madde Tayini                                         44                                     54

             Organik Azot Tayini                                            64                                     76

             Toplam (Humik+Fulvik) Asit Tayini                  81                                     86

             Serbest Aminoasit Tayini                                    135                                   162

             Enzim Aktivitesi ve Vitamin Tayini                     81                                    108

             Ağır Metal Analizi (Her Biri)                               64                                     76

             Arsenik Analizi                                                     86                                     98

             Bakteri Sayımı                                                      44                                     45

             Clostridium Perfringens Sayımı                            49                                     50

             Maya ve Küf Sayımı                                            44                                     45

             Staphyloccus Aureus Sayımı                                54                                     60

             Salmonella Sayımı                                                 54                                     60

             Toplam Aerobik Mezofilik Bakteri Sayımı          44                                     45

                 

               

             NOT: F iyatlara KDV dahil değildir.

 

Sayfa