Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 22.04.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26147

.

Kurum

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Tebliğin Adı                 

Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Tarafından Geliştirilen Yumurtacı Hibritlerin Tescili Hakkında Tebliğ

Tebliğ No

2006/15

Resmî Gazete Tarihi

22/04/2006

Resmî Gazete Sayısı

26147

TAVUKÇULUK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN YUMURTACI HİBRİTLERİN TESCİLİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2006/15)

 

                Amaç

                MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünün geliştirdiği yumurtacı hibritlerin tesciliyle Sınai Mülkiyet haklarına sahip olunması amacıyla hazırlanmıştır.

                Kapsam

                MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, yeni geliştirilen yumurtacı hibritleri kapsamaktadır.

                Dayanak

                MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 28/2/2001 tarihli ve 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu’na dayanılarak hazırlanmıştır.

                Tescil edilen hibritler

                MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin ekinde verilen listelerdeki yeni geliştirilen yumurtacı hibritler yayımlandığı şekliyle, 12/4/2005 tarihinde toplanan Hayvan Irk Tescil Komitesi’nin onaylı kararıyla tescil edilmiştir.

                (2) Hayvan Irk Tescil Komitesi’nde tescil edilen ATAK ek-1’de, ATAK-S ek-2’de, ATABEY ek-3’de gösterilmiştir.

                Yürürlük

                MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                Yürütme

                MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

               

                Ek-1:ATAK

Türü

Evcil tavuk (Gallus domesticus).

Adı

ATAK

Genotipi

Hatlar arası melez,Kahverengi Yumurtacı.

Yayılma Alanı

Türkiye.

Yetiştirme Amacı

Yumurta.

Rasgele Örnekleme Testi

Yapıldı.

Cinsiyet Ayırım Yöntemi

Vücut tüy rengine göre.

Geliştiren Kuruluş

Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü.

GENEL ÖZELLİKLERİ

Genel Tanımı

Sakin mizaçlı, kötü çevre şartlarına dayanıklı, yemi değerlendirme yeteneği iyi, kahverengi  tüylü, hibrit yumurta tavuğu genotipidir.

 

Dişi

Baş Yapısı

Küçüktür.

İbik Yapısı

Balta ibiktir.

Gaga Yapısı

Kısa, küttür.

Burun Delikleri

Küçük ve gaga üzerindedir.

Göz

Yuvarlak, kahverengidir.

Kulak ve Lopları

Küçük, kırmızıdır.

Sakal

Küçük, kırmızıdır.

Boyun Yapısı

Kısa, kalındır.

Kuyruk

Yatık, siyah- kahve teleklidir.

Kanatlar

Vücuda yapışık, kahve-siyah teleklidir.

Göğüs Yapısı

Dolgundur.

Ayak ve Tırnak Yapısı

Ayaklar normal kalınlıkta, küt ve sarı tırnaklıdır.

Tüylenme Şekli

Hızlı tüylenme gösterir.

Telek Rengi

Siyah-kahverengidir.

Deri Rengi

Sarıdır.

Yumurta Kabuk Rengi

Kahverengidir.

YUMURTA VERİMİ (Ortalama)

72 Haftalık Yumurta Verimi, adet

301.0

Pik Dönemi Yumurta Verimi, %

96.0

Yumurta Ağırlığı, g

63.1

72 Haftalık Yumurta Kütlesi, kg

19.0

YAŞAMA GÜCÜ (Ortalama)

Büyütme Dönemi, %  (18 hafta)

97.0-98.0

Yumurtlama Dönemi, %  (19-72 hafta)

94.0-96.0

BÜYÜME ÖZELLİKLERİ (Ortalama)

CANLI AĞIRLIK

8. Hafta, g

 

550.0

Cinsi Olgunluk, g

 

1750.0

72. Hafta, g

 

2040.0-2080.0

CİNSİ OLGUNLUK

İlk Yumurtlama Yaşı, gün

 

145.0-150.0

%50 Verim Yaşı, gün

 

160.0-165.0

Pike Ulaşma Yaşı, gün

 

180.0-185.0

YEM TÜKETİMİ

Büyütme Dönemi,kg

(18 hafta)

 6.9

Yumurtlama Dönemi, g

(Günlük)

113.0-117.0

DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ

Sakin mizaçlı ve gürültüye hassas değildir.

IRKIN ÖZEL YETENEKLERİ

Kötü çevre şartlarına dayanıklı, yemi değerlendirme yeteneği  iyi ve yaşama gücü yüksektir.

YETİŞTİRME ŞARTLARI

Her türlü yumurta tavuğu yetiştiriciliği şartlarında yetiştirilir.

GENETİK ÖZELLİKLERİ

Kahverengi vücut tüylü, hibrit yumurta tavuğu genotipidir.

 

 

 

 

 

                Ek-2:ATAK-S

Türü

Evcil tavuk (Gallus domesticus).

Adı

ATAK-S.

Genotipi

Hatlar arası melez, Kahverengi Yumurtacı.

Yayılma Alanı

Türkiye.

Yetiştirme Amacı

Yumurta.

Rasgele Örnekleme Testi

Yapıldı.

Cinsiyet Ayırım Yöntemi

Vücut tüy rengine göre.

Geliştiren Kuruluş

Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü.

GENEL ÖZELLİKLERİ

Genel Tanımı

Sakin mizaçlı, kötü çevre şartlarına dayanıklı, yemi değerlendirme yeteneği iyi, siyah tüylü, kahverengi göğüs ve gerdanlı, hibrit yumurta tavuğu genotipidir.

 

Dişi

Baş Yapısı

Küçüktür.

İbik Yapısı

Balta ibiktir.

Gaga Yapısı

Kısa, küttür.

Burun Delikleri

Küçük ve gaga üzerindedir.

Göz

Yuvarlak, kahverengidir.

Kulak Lopları

Küçük, kırmızıdır.

Sakal

Küçük, kırmızıdır.

Boyun Yapısı

Kısa, kalındır.

Kuyruk

Düz,  siyah teleklidir.

Kanatlar

Vücuda yapışık, siyah teleklidir.

Göğüs Yapısı

Dolgundur.

Ayak ve Tırnak Yapısı

Ayaklar normal kalınlıkta, küt ve siyah tırnaklıdır.

Tüylenme Şekli

Hızlı tüylenme gösterir.

Telek Rengi

Siyahtır.

Deri Rengi

Koyu sarıdır.

Yumurta Kabuk Rengi

Kahverengidir.

YUMURTA VERİMİ (Ortalama)

72 Haftalık Yumurta Verimi, adet

302.0

Pik Dönemi Yumurta Verimi, %

97.0

Yumurta Ağırlığı, g

64.7

72 Haftalık Yumurta Kütlesi, kg

19.5

YAŞAMA GÜCÜ (Ortalama)

Büyütme Dönemi,  %  (18 hafta)

97.0-98.0

Yumurtlama Dönemi, %  (19-72 hafta)

94.0-96.0

BÜYÜME ÖZELLİKLERİ (Ortalama)

CANLI AĞIRLIK

8. Hafta, g

 

570.0

Cinsi Olgunluk, g

 

1800.0

72. Hafta, g

 

2150.0-2200.0

CİNSİ OLGUNLUK

İlk Yumurtla. Yaşı, gün

147.0-152.0

 

%50 Verim Yaşı, gün

162.0-167.0

 

Pike Ulaşma Yaşı, gün

180.0-185.0

 

YEM TÜKETİMİ

Büyütme Dömemi,kg

(18 hafta)

6.9

Yumurtlama Dönemi, g

(Günlük)

117.0-123.0

DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ

Sakin mizaçlı ve gürültüye karşı hassas değildir.

IRKIN ÖZEL YETENEKLERİ

Yemi değerlendirme yeteneği  iyi, yaşama gücü  yüksektir.

YETİŞTİRME ŞARTLARI

Her türlü yumurta tavuğu yetiştiriciliği şartlarında yetiştirilir.

GENETİK ÖZELLİKLERİ

Siyah  tüylü, kahverengi göğüs ve gerdanlı, hibrit yumurta tavuğu genotipidir.

 

Ek-3:ATABEY

Türü

Evcil tavuk (Gallus domesticus).

Adı

ATABEY.

Genotipi

Hatlar arası melez, Beyaz Yumurtacı.

Yayılma Alanı

Türkiye.

Yetiştirme Amacı

Yumurta.

Rasgele Örnekleme Testi

Yapıldı.

Cinsiyet Ayırım Yöntemi

Kloaka.

Geliştiren Kuruluş

Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü

GENEL ÖZELLİKLER

Genel Tanımı

Ürkek mizaçlı, gürültüye karşı biraz hassas, kötü çevre koşullarına dayanıklı, yemi değerlendirme yeteneği iyi, beyaz  tüylü, hızlı tüylenme gösteren, hibrit yumurta tavuğu genotipidir.

 

Dişi

Baş Yapısı

Küçüktür.

İbik Yapısı

İri, balta ibiktir.

Gaga Yapısı

Sivri düzdür.

Burun Delikleri

Küçük ve gaga üzerindedir.

Göz

Yuvarlak, kahverengidir.

Kulak ve Lopları

Küçük, beyazdır.

Sakal

Büyük, kırmızıdır.

Boyun Yapısı

Uzun, incedir.

Kuyruk

Vücuda dik, uzun teleklidir.

Kanatlar

Vücuda paralel, yapışık, beyaz teleklidir.

Göğüs Yapısı

İncedir.

Ayak ve Tırnak Yapısı

İnce ayaklı, düz tırnaklıdır.

Tüylenme Şekli

Hızlı tüylenme gösterir.

Telek Rengi

Beyazdır.

Deri Rengi

Açık sarıdır.

Yumurta Kabuk Rengi

Beyazdır.

YUMURTA VERİMİ (Ortalama)

72 Haftalık Yumurta Verimi, adet

305.0

Pik Dönemi Yumurta Verimi, %

97.0

Yumurta Ağırlığı, g

60.3

72 Haftalık Yumurta Kütlesi, kg

18.6

YAŞAMA GÜCÜ (Ortalama)

Büyütme Dönemi, %  (18 hafta)

97.0-98.0

Yumurtlama Dönemi, %  (19-72 hafta)

93.0-95.0

BÜYÜME ÖZELLİKLERİ (Ortalama)

CANLI AĞIRLIK

8. Hafta, g

 

490.0

Cinsi Olgunluk, g

 

1535.0

72. Hafta, g

 

1820.0-1850.0

CİNSİ OLGUNLUK

İlk Yumurtlama Yaşı, gün

140.0-145.0

 

%50 Verim Yaşı, gün

155.0-160.0

 

Pike Ulaşma Yaşı, gün

180.0-185.0

 

YEM TÜKE

TİMİ

Büyütme Dönemi,kg

(18 hafta)

5.9

Yumurtlama Dönemi, g

(Günlük)

100.0-105.0

DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ

Ürkek mizaçlı, gürültüye karşı biraz hassastır.

IRKIN ÖZEL YETENEKLERİ

Yemi değerlendirme yeteneği ve yaşama gücü yüksektir.

YETİŞTİRME ŞARTLARI

Her türlü yumurta tavuğu yetiştiriciliği şartlarında yetiştirilebilir.

GENETİK ÖZELLİKLERİ

Hızlı tüylenme gösteren, hibrit yumurta tavuğu genotipidir.

 

 

 

 

 

Sayfa