Yazdır 
GREV VE LOKAVTLARDA MÜLKİ İDARE AMİRLERİNCE ALINACAK ÖNLEMLERE İLİŞKİN TÜZÜK