'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu' İçin Arama Sonuçları
 
1.5.6111
BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
KanunTertip: 5Resmi Gazete Tarihi: 25.02.2011Sayısı: 27857
1.5.5510
SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
KanunTertip: 5Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2006Sayısı: 26200
18.5.20179865
5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN GEÇİCİ 71 İNCİ MADDESİ UYARINCA 2017 YILINDA SAĞLANACAK DESTEK TUTARLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARARIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR
BKKTertip: 5Resmi Gazete Tarihi: 22.02.2017Sayısı: 29987
18.5.201710326
5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN GEÇİCİ 71 İNCİ MADDESİ UYARINCA 2017 YILINDA SAĞLANACAK DESTEK TUTARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARARIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR
BKKTertip: 5Resmi Gazete Tarihi: 20.05.2017Sayısı: 30071
18.5.20169728
5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 81 İNCİ MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASI UYARINCA, SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ ALT SINIRI ÜZERİNDEN UYGULANACAK İLAVE PUAN, İLAVE PUAN UYGULANACAK İLLER VE UYGULAMA SÜRESİ HAKKINDAKİ KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
BKKTertip: 5Resmi Gazete Tarihi: 20.01.2017Sayısı: 29954