Kanunlar Fihristi
Kanunlar
Kanun Hükmünde Kararnameler
Tüzükler
Yönetmelikler
Tebliğler
Başbakanlık Genelgeleri
Mülga Kanunlar
Yardım
About Us

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Bilgi İşlem Başkanlığı'nın teknik desteğiyle yayımlanan Mevzuat Bilgi Sistemi'nden ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz.


Mevzuat Bilgi Sisteminde kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve 1/1/2004 tarihinden sonraki tebliğlerin kodifikasyonu yapılmış güncel metinleri ile bazı kanunların mülga hükümlerini bulabilirsiniz. Mevzuatın daha sonraki tarihte yürürlüğe girecek hükümleri Mevzuat Bilgi Sistemine yürürlüğe giriş tarihinde işlenir.  

 

 

Mevzuat Bilgi Sistemi Yenilikler için tıklayınız.

29.06.2017 Tarihli Resmi Gazete Fihristi
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Marmara Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 28/06/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-72, 2017/ÖİB-K-73, 2017/ÖİB-K-74, 2017/ÖİB-K-75, 2017/ÖİB-K-76, 2017/ÖİB-K-77, 2017/ÖİB-K-78, 2017/ÖİB-K-79, 2017/ÖİB-K-80, 2017/ÖİB-K-81, 2017/ÖİB-K-82 Sayılı Kararları
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21/06/2017 Tarihli ve 7394 Sayılı Kararı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21/06/2017 Tarihli ve 7397 Sayılı Kararı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21/06/2017 Tarihli ve 7398 Sayılı Kararı
Tarımsal Üretici Birliklerinin Genel Kurul Çağrı İlânlarının Resmi İlân Kapsamında Olduğu ile Anılan Birliklerin Kanunla Kurulan Sair Müesseseler Tanımı İçerinde Yer Aldığına Dair 21/6/2017 Tarihli ve 207 Sayılı Basın İlan Kurumu Genel Kurulu Prensip Kararı
Anayasa Mahkemesinin 31/5/2017 Tarihli ve E: 2016/9 (Değişik İşler), K: 2017/2 Sayılı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 31/5/2017 Tarihli ve E: 2016/10 (Değişik İşler), K: 2017/3 Sayılı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 14/6/2017 Tarihli ve E: 2017/182, K: 2017/111 Sayılı Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar