Kanunlar Fihristi
Kanunlar
Kanun Hükmünde Kararnameler
Tüzükler
Bakanlar Kurulu Kararları
Yönetmelikler
Tebliğler
Başbakanlık Genelgeleri
Mülga Kanunlar
Yardım
About Us

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Bilgi İşlem Başkanlığı'nın teknik desteğiyle yayımlanan Mevzuat Bilgi Sistemi'nden ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz.


Mevzuat Bilgi Sisteminde kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik,1/1/2004 tarihinden sonraki tebliğlerin ve 1/1/2017 tarihinden itibaren Bakanlar  Kurulu Kararlarının kodifikasyonu yapılmış güncel metinleri ile bazı kanunların mülga hükümlerini bulabilirsiniz. Mevzuatın daha sonraki tarihte yürürlüğe girecek hükümleri Mevzuat Bilgi Sistemine yürürlüğe giriş tarihinde işlenir.  

 

 

Mevzuat Bilgi Sistemi Yenilikler için tıklayınız.

 

Not : 1/1/2017 tarihinden itibaren Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararlarına Mevzuat Bilgi Sisteminden erişim sağlanmıştır.  

 
25.05.2018 Tarihli Resmi Gazete Fihristi
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü, Fakülte ve Yüksekokul Kurulması, Kapatılması ve Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar
Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte ile Yüksekokul Kurulması, Kapatılması ve Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hayati AKTAŞ’ın Görevden Alınması Hakkında Karar (No: 2018/8)
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Abdullah ATALAR’ın Yeniden Atanması Hakkında Karar (No: 2018/9)
İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Zafer UTLU’nun Atanması Hakkında Karar (No: 2018/10)
Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Feride Esra GENÇTÜRK’ün Yeniden Atanması Hakkında Karar (No: 2018/11)
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunda Boş Bulunan Üyeliklere Atama Yapılması Hakkında Karar
Başbakan Yardımcılığı ile Adalet, İçişleri ve Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
Başbakan Yardımcılığı ile Adalet, İçişleri ve Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
Başbakan Yardımcılığı ile Adalet, İçişleri ve Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
Başbakan Yardımcılığı ile Adalet, İçişleri ve Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Toplum Sağlığı Merkezi ve Bağlı Birimler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Maltepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
2017/10926 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğ
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 15)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 494)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 495)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 496)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 497)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:483)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:498)
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/05/2018 Tarihli ve 7828 Sayılı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 28/3/2018 Tarihli ve E: 2016/196, K: 2018/34 Sayılı Kararı
Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin E: 2017/4781 Sayılı Kararı
Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin E: 2016/16283 Sayılı Kararı
Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı
Resmi Gazete