Kanunlar
Kanun Hükmünde Kararnameler
Tüzükler
Yönetmelikler
Tebliğler
Başbakanlık Genelgeleri
Mülga Kanunlar
Yardım
About Us

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Bilgi İşlem Başkanlığı'nın teknik desteğiyle yayımlanan Mevzuat Bilgi Sistemi'nden ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz.


Mevzuat Bilgi Sisteminde kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve 1/1/2004 tarihinden sonraki tebliğlerin kodifikasyonu yapılmış güncel metinleri ile bazı kanunların mülga hükümlerini bulabilirsiniz. Mevzuatın daha sonraki tarihte yürürlüğe girecek hükümleri Mevzuat Bilgi Sistemine yürürlüğe giriş tarihinde işlenir.  

 

 

Mevzuat Bilgi Sistemi Yenilikler için tıklayınız.

06.05.2016 Tarihli Resmi Gazete Fihristi
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Surinam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Morityus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Morityus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar
Orman ve Su İşleri Bakanlığının Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar
Zeytinburnu Limanının Daimi Yolcu Giriş-Çıkış Deniz Hudut Kapısı Olarak Tespiti Hakkında Karar
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar
Samsun İlinde Bulunan Bazı Alanlarda Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar
“Doğal Afetler ve Taşkın Hasarları Projesi” Kapsamında 23. Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı (Çomaklar Deresi) İşinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
“Kırşehir İçmesuyu Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırılması Yapılması Hakkındaki 18/11/2013 Tarihli ve 2013/5615 Sayılı Bakanlar Kurulu Karanının Eki Listede Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
“Erzincan Çayırlı 1. Merhale Projesi (DAP)” Kapsamındaki Erzincan-Turnaçayırı Barajının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
Ankara İli, Beypazarı İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar
Kalkınma Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet SARI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’ne (Kuzey Kore) Yönelik Yaptırımlar ile İlgili 2016/11 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/05/2016 Tarihli ve 6267 Sayılı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 24/3/2016 Tarihli ve 2013/5669 Başvuru Numaralı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 24/3/2016 Tarihli ve 2013/6587 Başvuru Numaralı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 24/3/2016 Tarihli ve 2014/867 Başvuru Numaralı Kararı
Danıştay Onbeşinci Daire Başkanlığının E: 2015/4978 Sayılı Kararı