Kanunlar Fihristi
Kanunlar
Kanun Hükmünde Kararnameler
Tüzükler
Yönetmelikler
Tebliğler
Başbakanlık Genelgeleri
Mülga Kanunlar
Yardım
About Us

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Bilgi İşlem Başkanlığı'nın teknik desteğiyle yayımlanan Mevzuat Bilgi Sistemi'nden ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz.


Mevzuat Bilgi Sisteminde kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve 1/1/2004 tarihinden sonraki tebliğlerin kodifikasyonu yapılmış güncel metinleri ile bazı kanunların mülga hükümlerini bulabilirsiniz. Mevzuatın daha sonraki tarihte yürürlüğe girecek hükümleri Mevzuat Bilgi Sistemine yürürlüğe giriş tarihinde işlenir.  

 

 

Mevzuat Bilgi Sistemi Yenilikler için tıklayınız.

26.10.2016 Tarihli Resmi Gazete Fihristi
6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Bazı Sürelerin Uzatılması Hakkında Karar
Avrupa Birliği ve İçişleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik
Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
Gedik Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Pamukkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
Pamukkale Üniversitesi Türk Mutfak Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Ön Lisans ve Lisans Yabancı Dil Hazırlık ve Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Pamukkale Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Yetkili Teknik Sorumluların Görev, Yükümlülük ve Sertifikalandırılmasına Dair Tebliğ (SGM-2016/22)
İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/45)
İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/47)
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/10/2016 Tarihli ve 6541 Sayılı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 13/7/2016 Tarihli ve 2014/10459 Başvuru Numaralı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 28/9/2016 Tarihli ve 2014/798 Başvuru Numaralı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 8/6/2016 Tarihli ve 2014/870 Başvuru Numaralı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 29/6/2016 Tarihli ve 2014/4077 Başvuru Numaralı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 28/9/2016 Tarihli ve 2014/5097 Başvuru Numaralı Kararı