Kanunlar
Kanun Hükmünde Kararnameler
Tüzükler
Yönetmelikler
Tebliğler
Başbakanlık Genelgeleri
Mülga Kanunlar
Alfabetik Fihrist
About Us

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Bilgi İşlem Başkanlığı'nın teknik desteğiyle yayımlanan Mevzuat Bilgi Sistemi'nden ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz.


Mevzuat Bilgi Sisteminde kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve 1/1/2004 tarihinden sonraki tebliğlerin kodifikasyonu yapılmış güncel metinleri ile bazı kanunların mülga hükümlerini bulabilirsiniz. Mevzuatın daha sonraki tarihte yürürlüğe girecek hükümleri Mevzuat Bilgi Sistemine yürürlüğe giriş tarihinde işlenir.

 

 

YENİLİKLER

- Mevzuat Bilgi Sisteminin bazı cep telefonu ve tablet bilgisayarlarda kullanılmak üzere hazırlanan e-uygulaması hizmete sunulmuştur.

 

- Yürürlükteki bazı Kanunların değişikliklerden önceki hallerinin tam metinleri sisteme işlenmeye başlanmıştır.

 

- Kanunlar Fihristi ile yürürlükte olsun ya da olmasın TBMM'ce kabul edilen Kanunlar ve Uluslararası Anlaşmalar ile Osmanlı Dönemi'nde çıkarılmış ve halen yürürlükte olan Kanunlara erişim sağlanmaktadır.

 

- Sistemde yer alan Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler,Tüzükler ve Mülga Kanunlara pdf / word olarak erişim sağlanmaktadır.

 

 

17.04.2014 Tarihli Resmi Gazete Fihristi
Gedik Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Adının İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar
Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar
Bozok Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunun Kapatılması ve Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Turizm Fakültesi Kurulması Hakkında Karar
Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Mimarlık Fakültesi Kurulması Hakkında Karar
Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Fen-Edebiyat Fakültesinin Adının Sosyal Bilimler Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Diş Hekimliği Fakültesi Kurulması Hakkında Karar
Yalova Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan İlahiyat Fakültesinin Adının İslami İlimler Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 26/3/2014 Tarihli ve 142 Sayılı Kararı
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ardahan Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Dumlupınar Üniversitesi Ekonometrik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Dumlupınar Üniversitesi İslam Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
D Kare Gözetim Test ve Belgelendirme Ticaret Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2014/10)
UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2011/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2014/7)
Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 44)
Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 63)
Yargıtay İçtihatları Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 21/2/2014 Tarihli ve E: 2013/1, K: 2014/1 Sayılı Kararı
Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar
Danıştay Dokuzuncu Dairesine Ait Kararlar