Kanunlar Fihristi
Kanunlar
Kanun Hükmünde Kararnameler
Tüzükler
Yönetmelikler
Tebliğler
Başbakanlık Genelgeleri
Mülga Kanunlar
Yardım
About Us

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Bilgi İşlem Başkanlığı'nın teknik desteğiyle yayımlanan Mevzuat Bilgi Sistemi'nden ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz.


Mevzuat Bilgi Sisteminde kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve 1/1/2004 tarihinden sonraki tebliğlerin kodifikasyonu yapılmış güncel metinleri ile bazı kanunların mülga hükümlerini bulabilirsiniz. Mevzuatın daha sonraki tarihte yürürlüğe girecek hükümleri Mevzuat Bilgi Sistemine yürürlüğe giriş tarihinde işlenir.  

 

 

Mevzuat Bilgi Sistemi Yenilikler için tıklayınız.

19.01.2017 Tarihli Resmi Gazete Fihristi
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar
6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2017 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Terörle Mücadelede Görev Alan Personelin, Bu Görevlerinin İfasından Doğduğu İddia Edilen Suçlardan Dolayı Yapılan Soruşturma ve Kovuşturmalarda Müdafi Olarak Belirlediği Avukat veya Avukatların Ücretlerinin Ödenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yaban Hayatı Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 27/12/2016 Tarihli ve 2016/95 Sayılı Kararı
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 28/12/2016 Tarihli ve 2016/96 Sayılı Kararı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 18/01/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-13 Sayılı Kararı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 18/01/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-14 Sayılı Kararı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 18/01/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-15 Sayılı Kararı
Finansal Araçlar Standardına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 55)
Uyuşmazlık Mahkemesinin E:2016/19 Sayılı Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesinin E:2016/526 Sayılı Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesinin E:2016/641 Sayılı Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesinin E:2016/643 Sayılı Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesinin E:2016/646 Sayılı Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesinin E:2016/192 Sayılı Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesinin E:2016/307 Sayılı Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesinin E:2016/334 Sayılı Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesinin E:2016/398 Sayılı Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesinin E:2016/405 Sayılı Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesinin E:2016/410 Sayılı Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesinin E:2016/517 Sayılı Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesinin E:2016/419 Sayılı Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesinin E:2016/476 Sayılı Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesinin E:2016/487 Sayılı Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesinin E:2016/488 Sayılı Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesinin E:2016/535 Sayılı Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesinin E:2016/639 Sayılı Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesinin E:2016/644 Sayılı Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesinin E:2016/700 Sayılı Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesinin E:2016/431 Sayılı Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesinin E:2016/482 Sayılı Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesinin E:2016/483 Sayılı Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesinin E:2016/490 Sayılı Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesinin E:2016/661 Sayılı Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesinin E:2016/699 Sayılı Kararı